Vijesti iz okruga - Program pristupačne veze: Ispunjavanje uslova za mjesečni popust na Internet uslugu

Program pristupačnog povezivanja - Pravo na mjesečni popust na internet uslugu 

 

Djeca koja imaju pravo na sniženu uslugu kućnog interneta putem Programa pristupačne veze (ACP) Federalne komisije za komunikacije (FCC) će primiti pismo poštom. ACP je savezni program za pomoć kvalifikovanim domaćinstvima da plate internetske usluge. ACP pruža mjesečni popust od najviše 30 USD mjesečno na širokopojasne usluge i pripadajuću opremu (na primjer, modem) za domaćinstva koja ispunjavaju uslove. Ako domaćinstvo koje učestvuje odabere prihvatljiv plan koji košta 30 USD mjesečno ili manje, domaćinstvo će tu uslugu dobiti besplatno. 

 

Da biste učestvovali u ovom programu, uz prijavu mora biti priložena kopija pisma o podobnosti, jer će pismo služiti kao dokaz o podobnosti. 

 

Dodatne informacije o ACP-u, uključujući informacije o podobnosti i provajderima koji učestvuju, mogu se naći na www.acpbenefit.org, putem telefona 877-384-2575 ili putem e-pošte acpsupport@usac.org .