Donovan Middle School

Direktor: Ann Marie Palladino
Koordinator DASA i COVID-19
apalladino@uticaschools.org
Glavni broj: 315.368.6541
Broj faksa: 315-792-2077
Prisustvo: 315-368-6547
Sestra: 315-368-6552
Pomoćnik direktora (AL): 315-368-6555
Savjetnik (AL): 315-368-6553
Pomoćnik direktora (MZ): 315-368-6544
Savjetnik (MZ): 315-368-6554
Veza sa roditeljima: 315-368-4308

Nadolazeći događaji

Ova stranica pruža informacije koristeći PDF, posjetite ovu vezu za preuzimanje softvera Adobe Acrobat Reader DC .