O nama

Gđa Heather Galinski
Direktor
DASA koordinator

Glavni ured: 315-368-6815
Fax: 315-724-7242

gospođo Džinić
Sestra: 315-386-6803

Dolazak svakog dana je u 8:55 - 9:05 ujutro
Otpuštanje počinje u 15:00 sati