Vijesti iz okruga - Peticije kandidata i Vodič za kandidate bit će dostupni od 1. marta 2023.

PETICIJE ZA KANDIDATE ZA DVA OTVORENA MJESTA ZA GRADSKI OKRUŽNI ODBOR ZA OBRAZOVANJE UTICA GODIŠNJI IZBOR 16.05.2023.


Imajte na umu da je Vodič za peticije i kandidate dostupan, počevši od 1. marta 2023., za kandidate koji će se kandidirati za dva otvorena mjesta za godišnji školski odbor Utica City školskog odbora 16. maja 2023.

Vodič za peticije i kandidate možete preuzeti na:

Ured referenta u Upravnoj zgradi UCSD na adresi:

929 York St.
Utica, NY 13502

Od 9:00 do 16:00, od ponedjeljka do petka.

Zadnji dan za podnošenje peticija za nominaciju je 26. april 2023. najkasnije do 17:00 sati.

Ako imate bilo kakvih pitanja, pozovite našu kancelariju na 315 792 2078 ili 315 792 2079.


Hvala ti,

Kathy Hughes, službenica odbora