Porodice

Svi učenici imaju koristi od poboljšane komunikacije između roditelja i škole. Školski distrikt grada Utica pruža portal za roditelje, koji će vam omogućiti pristup školskim informacijama vašeg djeteta 24/7 putem interneta. Ovo će uključivati ocjene vašeg djeteta u periodu ocjenjivanja, raspored, pohađanje i demografske podatke.

Ako želite da učestvujete na roditeljskom portalu, morate u potpunosti ispuniti obrazac zahtjeva za pristup portalu za roditelje Schooltool i donijeti ga u glavnu kancelariju škole vašeg djeteta sa jednim oblikom identifikacije sa slikom.  

Ako ste već popunili ovaj obrazac u prošlosti, ne morate popunjavati drugi osim ako ne dodajete dijete/djecu.

Kopija pristupnog obrasca nalazi se s desne strane koju možete odštampati i popuniti.

Za više informacija, pogledajte naše pismo roditeljima i vodič za školski alat, koji se također nalazi na desnoj strani.

Molimo koristite sljedeću vezu za pristup roditeljskom portalu.

Roditeljski portal