Ciljevi i misija

Jeffersonova vizija

U Jeffersonu smo posvećeni ispunjavanju i prevazilaženju državnih i nacionalnih akademskih standarda. Ohrabrujući naše učenike da nastoje da postanu ljubazni, brižni i saosećajni produktivni članovi društva.