PTA Logo

PTA Meetings 

Planirani PTA sastanci za školsku 2022-23

Svi sastanci su u 3:45 u Biblioteci:

●11.10
● 1. nov
● 13. dec
● Jan.9
● 14. februar
● 14. mar
● Apr.4
● 9. maj
● 13. jun 

Službenici PTA za 2022 - 2023

  • Predsjednik - Alexis Cooper
  • Potpredsjednica - Becca Swalgin
  • Blagajnik - Kara Evans
  • Sekretar - Danielle Whiteley

PRIDRUŽITE SE našem PTA

Za pitanja o pridruživanju ili uključivanju u PTA, pošaljite email na HRJonesPTA@gmail.com

Jones PTA Informational Documentation