Ugovor o izvrsnosti Javni komentari 2023-2024

"Mislim da će ulaganje više sredstava u naš Universal PreK program biti od koristi deci na samom početku njihove obrazovne karijere, što će učiniti doživotnu razliku za mnogo dece."