UCSD pravo na žalbu

PRAVO NA ŽALBU

Uloga službenika za saslušanje je savjetodavna samo za upravnika škola. Nakon prijema odluke upravnika škole, roditelji/zastupnici imaju pravo da ulože žalbu na odluku upravnika Upravi za obrazovanje. Ovo pravo na žalbu uključuje pravo da se ospori i nalaz(e) nadzornika o tome da li treba podnijeti disciplinske optužbe koje je podnio Distrikt, kao i na preporučenu kaznu koja se izriče.

Ako odlučite da uložite žalbu na tu odluku, to možete učiniti u pisanom obliku, u roku od dvadeset (30) dana od dana pisane odluke Načelnika, na:

Odbor za obrazovanje
Školski okrug grada Utica
929 York Street
Utica, NY 13502

Konačno, na bilo koju odluku Distriktnog odbora za obrazovanje može se uložiti pismena žalba komesaru za obrazovanje države New York, u roku od trideset (30) dana od datuma žalbe Odbora za obrazovanje, na:

komesar za obrazovanje
Ministarstvo obrazovanja države New York
89 Washington Avenue
Albany, NY 12234

Za pregled PDF verzije ovog dokumenta kliknite ovdje.