Ljudski resursi

Okružni koordinator DASA

Sara Klimek, direktorica za ljudske resurse

Distriktni DASA koordinator
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [fax]

Gdje škole mogu dobiti više informacija o činu dostojanstva?

NYS Education Department
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

NYS Centar za školsku sigurnost
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

Kontakt:

Lori Wrobel
Specijalista za usluge zaposlenima/zdravstveno osiguranje
(315) 792-2218

Isiah Clark
Regruter za nastavnike/DEI koordinator
(680) 219-3584

Gianna Iacone
Specijalista za kancelariju
(315) 792-2217

Sandy Som
Sekretar glavnog službenika za ljudske resurse
(315) 792-2249

Paw Nay Wah
Službenik
(315) 368-6014

Kathie Paciello
Službenik