Shawna M. Fleck

Direktor za testiranje i planiranje

315-368-6027

sfleck@uticaschools.org