CTE Department banner

CTE: Karijera i tehničko obrazovanje

Utica CSD će slediti sistematski pristup koji stvara vertikalno usklađivanje počevši od CTE svesti o karijeri i istraživanja sa osobljem razreda K-8 počevši od leta 2023. Srednja škola će sledeće godine implementirati CTE module koji će predstavljati 16 nacionalnih klastera karijera kao način da se učenici upoznaju sa srednjoškolskim CTE putevima koji će biti determinisani doprinosom lokalnih aktera. Rano izlaganje inicijativama spremnosti za karijeru, koje takođe uključuju opcije za studente da steknu kreditne sposobnosti na fakultetu, pripremiće studente sa veštinama koje su neophodne za podršku razvoju radne snage u dolini Mohawk.

Vijesti i najave

Field Trip Utica University - Thurston Hall The 2024 Communications Career Day, h...

Simpozijum Žene i STEAM predstavio je panel žena vlasnica preduzeća koje su imale ...

CTE Gost govornik: policajac Joshua Cox Njujorška državna policija Policajac Cox, trupa...

  FBLA Budući poslovni lideri Američkog kluba prisustvovali su prolećnom distr...

Studenti Proctora obišli su objekte Adirondack Bank Centra na Utica Memor...

Izlet na teren: NY energetska zona Učenici Srednje škole Proctor posjetili su NY Ene...

CTE: Januar 2024 Izleti

14. februar 2024.

Mjesec januar Gostujući govornici i izleti: Studenti PTP-a su bili veoma zauzeti...

CTE: MVCC-ov thINCubator

13. februar 2024.

thINCubator Izlet na teren: MVCC-ov thINCubator Poslovni studenti u Sarajevu r...

Orijentaciju MACNY - (MVCC/Working Solutions/Safe Schools) Prvi proktor...

Erica Schoff

Direktor CTE-a
eschoff@uticaschools.org

Michelle Hall

CTE administrator nastavnog plana i programa
mhall@uticaschools.org