CTE Department banner

CTE: Karijera i tehničko obrazovanje

Utica CSD će slediti sistematski pristup koji stvara vertikalno usklađivanje počevši od CTE svesti o karijeri i istraživanja sa osobljem razreda K-8 počevši od leta 2023. Srednja škola će sledeće godine implementirati CTE module koji će predstavljati 16 nacionalnih klastera karijera kao način da se učenici upoznaju sa srednjoškolskim CTE putevima koji će biti determinisani doprinosom lokalnih aktera. Rano izlaganje inicijativama spremnosti za karijeru, koje takođe uključuju opcije za studente da steknu kreditne sposobnosti na fakultetu, pripremiće studente sa veštinama koje su neophodne za podršku razvoju radne snage u dolini Mohawk.

Erica Schoff
Direktor CTE-a
eschoff@uticaschools.org

Michelle Hall
CTE administrator kurikuluma i akademika
mhall@uticaschools.org