Odbor za obrazovanje

Odbor za obrazovanje sastaje se svakog četvrtog utorka u mjesecu u sali za sastanke u zgradi administracije školskog okruga Utica, 929 York Street. Molimo pogledajte kalendar za određene datume i vremena. Sastanci odbora za obrazovanje emituju se na kanalu 3 Educational Access u četvrtak u 19:00 i nedjelju u 17:00.

Prikaži prethodne sjednice Odbora za obrazovanje

Pogledajte zapisnik sa sastanka obrazovnog odbora

Imajte na umu da će nacrt najnovijeg zapisnika sa sastanka biti objavljen 14 dana nakon datuma sastanka.

Kontakti:

Board Clerk
Gospođa Kathy Hughes
315-792-2078

Pomoćnik referenta odbora
Stephanie Lyness
315-792-2079

Interni revizor
G. Paris Rich
315-368-6063

Pitanja ili nedoumice -
Pošaljite e-poštom sljedeće:
rpq@uticaschools.org

Predregistracija za javni komentar -
Pošaljite e-poštom sljedeće:
publiccomment@uticaschools.org