McKinney Vento

McKinney-Vento veza
Edward Simpson
315-368-6070
esimpson@uticaschools.org


Prema McKinney-Vento zakonu, izraz "djeca i mladi beskućnici" označava pojedince koji nemaju fiksno, redovno i adekvatno noćno mjesto boravka. Pozovite Kancelariju za registraciju studenata na 315-368-6960 za pomoć.