Dom za registraciju predškolskog uzrasta

Djeca u dobi od 4 godine na dan ili prije 1. decembra 2023. imaju pravo na upis u vrtić

Za pomoć pozovite 315-792-2216 ili e-mail na registraciju@uticaschools.org

 

Paket za upis u vrtić