Dom za registraciju predškolskog uzrasta

Deca uzrasta od 4 godine 1. decembra 2024. godine ili pre 1. decembra 2024. godine imaju pravo na upis u predškolsko vaspitanje.

Za pomoć pozovite 315-792-2216 ili e-mail na registraciju@uticaschools.org

Za više informacija o Pre-K, molimo posjetite obrazovanje u ranom djetinjstvu.

 

Paket za upis u vrtić