Koraci registracije 

 • Pozovite 315-368-6960 ili pošaljite email UCSD_registration@uticaschools.org da zakažete vrijeme za registraciju na 929 York Street, Utica, NY 13502 između 8:30 i 16:00 od ponedjeljka do petka.
   
 • Možete preuzeti, odštampati i popuniti Registracioni paket prije registracije slijedeći link ispod. 
   
 • Potrebni dokumenti: da biste upisali svoje dijete u školski okrug grada Utica, morat ćete dostaviti dokumente koji su navedeni u nastavku. 

Potrebni dokumenti 

 1. Dokaz o adresi/okružnom prebivalištu (link ispod)
   
 2. Dokaz o starosti (link ispod)
   
 3. Zdravstveni kartoni (link ispod)
   
 4. Školska evidencija (link ispod) 

1. Dokaz o adresi / prebivalištu okruga 

Da biste utvrdili da učenik kojeg prijavljujete živi u školskom okrugu grada Utica, bit će potreban sljedeći dokaz o prebivalištu: 

Vlasnici kuća mogu obezbijediti: 

Hipoteka ili završna izjava ili isprava ili porezni račun za dokazivanje vlasništva, ili izjava vlasnika kuće ili bilo koje od sljedećeg: 

 • Pay Stub 
 • Obrazac za porez na dohodak 
 • Računi za komunalije ili druge račune 
 • Članski dokumenti (npr. bibliotečke karte) na osnovu prebivališta 
 • Porezni račun Grada Utice 
 • Telefonski račun 
 • Račun za vodu 
 • Zakon o naftnoj kompaniji 
 • Račun osiguranja 
 • Službena vozačka dozvola, učenička dozvola ili nevozačka identifikacija 
 • Izvod iz banke 
 • Dokumenti za registraciju birača 
 • DSS deklaracija 
 • Dokumenti koje izdaju savezne, državne ili lokalne agencije (npr. lokalna agencija za socijalne usluge, federalni ured za preseljenje izbjeglica) 
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Ostala originalna dokumenta koja dokazuju prebivalište) 
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Ostala originalna dokumenta koja dokazuju prebivalište 

Iznajmljivači mogu pružiti: 

Izjava iznajmljivača, zakup ili bilo koje dvije od sljedećeg: 

 • Pay Stub 
 • Obrazac za porez na dohodak 
 • Računi za komunalije ili druge račune 
 • Članski dokumenti (npr. bibliotečke karte) na osnovu prebivališta 
 • Porezni račun grada Utica 
 • Telefonski račun 
 • LIPA račun 
 • Račun za vodu 
 • Zakon o naftnoj kompaniji 
 • Račun osiguranja 
 • Službena vozačka dozvola, učenička dozvola ili nevozačka identifikacija 
 • Izvod iz banke 
 • Dokumenti za registraciju birača 
 • DSS deklaracija: 
 • Dokumenti koje izdaju savezne, državne ili lokalne agencije (npr. lokalna agencija za socijalne usluge, federalni ured za preseljenje izbjeglica) 
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Ostala originalna dokumenta koja dokazuju prebivalište 

Pored navedenog, osoba koja nije prirodni roditelj, ali je u roditeljskom odnosu, mora pokazati jedno od sljedećeg: 

 • Sud je izdao zakonsko starateljstvo 
 • Sudski nalog o određivanju pritvora 
 • Sudsko imenovanje za hranitelja 
 • Izjava roditelja koju daje osoba u roditeljskom odnosu koja preuzima zakonsku odgovornost za učenika 
 • Dokumenti koje izdaju savezne, državne ili lokalne agencije (npr. lokalna agencija za socijalne usluge, federalni ured za preseljenje izbjeglica) 

Učenici koji traže emancipaciju moraju podnijeti vlastitu izjavu pod zakletvom i izjavu svog roditelja, gdje se to smatra odgovarajućim, osim ako se smatra da su mladi bez pratnje prema odredbama McKinney-Vento zakona. 

Kopija svih dokaza o boravku koji se daju za rezidentne studente biće dio stalne evidencije studenta, a kopija se čuva u studentskom dosijeu. 

2. Dokaz o starosti 

Kada su dostupni, ovjereni rodni list ili zapisnik o krštenju (uključujući ovjereni prijepis stranog izvoda iz matične knjige rođenih) koji daje datum rođenja koristit će se za utvrđivanje starosti djeteta. Ako je bilo koji od dokumenata dostupan, Distrikt neće zahtijevati nijedan drugi dokument da bi se utvrdila starost djeteta. Ako ovi dokumenti nisu dostupni, pasoš (uključujući i strani pasoš) može se koristiti za utvrđivanje starosti djeteta. Ako pasoš nije dostupan, Distrikt će uzeti u obzir druge dokumentovane ili evidentirane dokaze koji postoje najmanje dvije godine kako bi se utvrdila starost djeteta. Drugi dokazi mogu uključivati, ali ne ograničavajući se na, sljedeće: 

 • Zvanična vozačka dozvola 
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Školska identifikacija sa fotografijom sa datumom rođenja 
 • Identifikacija konzulata 
 • Bolnički ili zdravstveni kartoni 
 • Vojno-zavisna legitimacija 
 • Dokumenti koje izdaju savezne, državne ili lokalne agencije (npr. lokalna agencija za socijalne usluge, savezna kancelarija za preseljenje izbjeglica) 
 • Sudski nalozi ili drugi dokumenti izdati od strane suda 
 • Dokument o plemenu Indijanaca; ili 
 • Evidencija neprofitnih međunarodnih agencija za pomoć i dobrovoljnih agencija. 

Ako gore navedeni dokumenti potječu iz strane zemlje, Distrikt može zatražiti verifikaciju od odgovarajuće strane vlade ili agencije, ali to neće biti vaša odgovornost. To neće odgoditi upis. Distrikt neće zahtijevati od vas da prevedete bilo koje dokumente ili potvrdite dokaz o starosti, osim da priložite gore navedene dokumente.

Napomena: Ako ne možete da dostavite dokaz o starosti, vaša registracija neće biti odgođena. Međutim, dokumentacija se uspostavlja u roku od tri (3) dana od početka procesa registracije. 

3. Zdravstveni kartoni / Dokaz o imunizaciji 

Odjeljak 2164 zakona države New York zahtijeva određene vakcinacije za pohađanje škole. Molimo provjerite sa svojim ljekarom što je prije moguće kako biste bili sigurni da vaše dijete ima sve potrebne imunizacije. Prilikom registracije sa sobom ponesite dokaz o vakcinaciji. 

Dokaz o imunizaciji mora biti bilo koja od tri stavke navedene u nastavku: 

 • Potvrda o vakcinaciji koju je potpisao Vaš zdravstveni radnik. 
 • Za varičelu (varičele) prihvatljiva je i obavijest vašeg ljekara (MD, NP, PA) u kojoj se kaže da je vaše dijete imalo tu bolest. 
 • Test krvi ili laboratorijski izvještaj koji dokazuje da je vaše dijete imuno na bolesti. 

Imajte na umu: ako nemate evidenciju o imunizaciji, morate je dostaviti u roku od četrnaest (14) dana od registracije, osim ako student prelazi iz druge države ili iz druge zemlje i može pokazati trud u dobroj namjeri da dobije potrebne potvrda ili drugi dokaz o imunizaciji. U takvim slučajevima, vrijeme za podnošenje dokaza o imunizaciji može se produžiti na najviše trideset (30) dana od datuma registracije. Nedostavljanje evidencije o imunizacijama neće odgoditi početnu registraciju i/ili početni upis. 

4. Školska evidencija / Individualizirani obrazovni planovi / 504 plana 

Ako je Vaše dijete pohađalo školu: 

 • Zvanične transkripte ili druge školske evidencije prethodnih škola. 
 • Najnoviji izvještaj. 
 • Najnoviji individualni obrazovni plan (IEP) ili plan 504 ako je vaše dijete primalo usluge specijalnog obrazovanja ili usluge 504. 

Osnovci zahtijevaju transfer karticu ili izvještaj. Učenicima specijalnog obrazovanja je potrebna kopija IEP-a (Individualni obrazovni plan). Učenicima srednjih škola je potreban prepis ocjena i završenih predmeta. Distrikt će pomoći u provjeri školske dokumentacije učenika, čak i ako je evidencija napisana na stranom jeziku ili potiče iz strane zemlje. 

Napomena: Nedostavljanje školske evidencije neće odgoditi registraciju i/ili upis.