Koraci registracije 

Registracija učenika biće obavljena u njihovoj školi.

Studenti sa individualizovanim obrazovnim planom (IEP) će se registrovati na:
Zgrada centralne administracije
929 York Street (Warren Street side)
(315) 368-6018

Polaznici engleskog jezika i dvojezične/višejezične porodice registruju se na:
Centar za dobrodošlicu u Osnovnu školu
1115 Mohawk Street
(315) 368-6819

 • Za kontakt informacije pogledajte link ispod:
 • Možete da preuzmete, odštampate i popunite paket za registraciju pre registracije sledećim linkom ispod: 
 • Potrebni dokumenti: da biste upisali svoje dijete u školski okrug grada Utica, morat ćete dostaviti dokumente koji su navedeni u nastavku. 

Potrebni dokumenti 

 1. Adresa / Okrug Rezidencija
   
 2. Dokaz o starosti
   
 3. Zdravstveni kartoni
   
 4. Školski zapisi 

1. Dokaz o adresi / prebivalištu okruga 

Da biste utvrdili da učenik kojeg prijavljujete živi u školskom okrugu grada Utica, bit će potreban sljedeći dokaz o prebivalištu: 

Vlasnici kuća mogu obezbijediti: 

Hipoteka ili završna izjava ili akt ili poreski račun za dokazivanje vlasništva ili izjava vlasnika kuće ili bilo koja dva od sledećeg: 

 • Pay Stub 
 • Obrazac za porez na dohodak 
 • Računi za komunalije ili druge račune 
 • Članski dokumenti (npr. bibliotečke karte) na osnovu prebivališta 
 • Porezni račun Grada Utice 
 • Telefonski račun 
 • Račun za vodu 
 • Zakon o naftnoj kompaniji 
 • Račun osiguranja 
 • Službena vozačka dozvola, učenička dozvola ili nevozačka identifikacija 
 • Izvod iz banke 
 • Dokumenti za registraciju birača 
 • DSS deklaracija 
 • Dokumenti izdati od strane saveznih, državnih ili lokalnih agencija (npr. lokalna agencija za socijalnu službu, Savezni ured za preseljenje izbjeglica (ORR))
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Ostala originalna dokumenta koja dokazuju prebivalište
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Ostala originalna dokumenta koja dokazuju prebivalište 

Iznajmljivači mogu pružiti: 

Izjava iznajmljivača, zakup ili bilo koje dvije od sljedećeg: 

 • Pay Stub 
 • Obrazac za porez na dohodak 
 • Računi za komunalije ili druge račune 
 • Članski dokumenti (npr. bibliotečke karte) na osnovu prebivališta 
 • Porezni račun grada Utica 
 • Telefonski račun 
 • LIPA račun 
 • Račun za vodu 
 • Zakon o naftnoj kompaniji 
 • Račun osiguranja 
 • Službena vozačka dozvola, učenička dozvola ili nevozačka identifikacija 
 • Izvod iz banke 
 • Dokumenti za registraciju birača 
 • DSS deklaracija: 
 • Dokumenti izdati od strane saveznih, državnih ili lokalnih agencija (npr. lokalna agencija za socijalnu službu, Savezni ured za preseljenje izbjeglica (ORR))
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Ostala originalna dokumenta koja dokazuju prebivalište 

Pored navedenog, osoba koja nije prirodni roditelj, ali je u roditeljskom odnosu, mora pokazati jedno od sljedećeg: 

 • Sud je izdao zakonsko starateljstvo 
 • Sudski nalog o određivanju pritvora 
 • Sudsko imenovanje za hranitelja 
 • Izjava roditelja koju daje osoba u roditeljskom odnosu koja preuzima zakonsku odgovornost za učenika 

Studenti koji traže emancipaciju dužni su da podnesu sopstvenu izjavu i pismenu izjavu od svog roditelja, gde se to smatra prikladnim, osim ako se ne smatraju mladima bez pratnje u skladu sa odredbama Zakona McKinney-Vento. 

Kopija svih dokaza o prebivalištu predviđenih za rezidentne studente biće deo stalne evidencije studenta i kopije koja se čuva u spisu studenta. 

2. Dokaz o starosti 

Kada bude dostupan, ovjereni izvod iz matične knjige rođenih ili zapis o krštenju (uključujući ovjereni studentski transkript stranog rodnog lista) koji daje datum rođenja koristit će se za određivanje dobi djeteta. Ako je bilo koji dokument dostupan, Distriktu neće biti potreban nijedan drugi dokument za određivanje starosti deteta. Ako ovi dokumenti nisu dostupni, pasoš (uključujući strani pasoš) može se koristiti za određivanje starosti deteta. Ako pasoš nije dostupan, Distrikt će razmotriti druge dokumentarne ili snimljene dokaze koji postoje najmanje dvije godine kako bi se utvrdila dob djeteta. Ostali dokazi mogu uključivati, ali ne ograničavajući se na, sljedeće: 

 • Zvanična vozačka dozvola 
 • Državna ili druga državna legitimacija izdala je identifikaciju 
 • Školska identifikacija sa fotografijom sa datumom rođenja 
 • Identifikacija konzulata 
 • Bolnički ili zdravstveni kartoni 
 • Vojno-zavisna legitimacija 
 • Dokumenti izdati od strane saveznih, državnih ili lokalnih agencija (npr. lokalna agencija za socijalnu službu, savezni ured za preseljenje izbjeglica)
 • Sudski nalozi ili drugi dokumenti izdati od strane suda 
 • Dokument o plemenu Indijanaca; ili 
 • Evidencija neprofitnih međunarodnih agencija za pomoć i dobrovoljnih agencija. 

Ako gore navedeni dokumenti potječu iz strane zemlje, Distrikt može zatražiti verifikaciju od odgovarajuće strane vlade ili agencije, ali to neće biti vaša odgovornost. To neće odgoditi upis. Distrikt neće zahtijevati od vas da prevedete bilo koje dokumente ili potvrdite dokaz o starosti, osim da priložite gore navedene dokumente.

Molim napomenu: Ukoliko ne možete da dostavite dokaz o starosti, Vaša registracija neće biti odložena. Međutim, dokumentacija mora biti uspostavljena u roku od tri (3) dana od početka procesa registracije. 

3. Zdravstveni kartoni / Dokaz o imunizaciji 

Odjeljak 2164 zakona države New York zahtijeva određene vakcinacije za pohađanje škole. Molimo provjerite sa svojim ljekarom što je prije moguće kako biste bili sigurni da vaše dijete ima sve potrebne imunizacije. Prilikom registracije sa sobom ponesite dokaz o vakcinaciji. 

Dokaz o imunizaciji mora biti bilo koja od tri stavke navedene u nastavku: 

 • Potvrda o vakcinaciji koju je potpisao Vaš zdravstveni radnik. 
 • Za varičelu (varičele) prihvatljiva je i obavijest vašeg ljekara (MD, NP, PA) u kojoj se kaže da je vaše dijete imalo tu bolest. 
 • Test krvi ili laboratorijski izvještaj koji dokazuje da je vaše dijete imuno na bolesti. 

Molimo napomena: Ako nemate evidenciju o imunizaciji, morate je dostaviti u roku od četrnaest (14) dana od registracije, osim ako se student prebacuje iz države ili iz druge zemlje i može pokazati dobar napor ka dobijanju potrebne potvrde ili drugih dokaza o imunizaciji. U takvim slučajevima, vreme podnošenja dokaza o imunizaciji može se produžiti na najviše trideset (30) dana od dana registracije. Nedostavljanje evidencije o imunizaciji ne odlaže početnu registraciju i/ili početni upis. 

4. Školska evidencija / Individualizirani obrazovni planovi / 504 plana 

Ako je Vaše dijete pohađalo školu: 

 • Zvanične transkripte ili druge školske evidencije prethodnih škola. 
 • Najnoviji izvještaj. 
 • Najnoviji individualizovani obrazovni plan (IEP) ili 504 plan ako vaše dete prima usluge specijalnog obrazovanja ili 504 usluge. 

Učenicima osnovnih škola potrebna je kartica za prenos ili lična karta. Studenti specijalnog obrazovanja zahtevaju kopiju Individualizovanog obrazovnog plana (IEP). Srednjoškolci zahtevaјu transkript zavrshenih otsena i kurseva. Distrikt će pomoći u provjeri školskih zapisa učenika, čak i ako su zapisi napisani na stranom jeziku ili potječu iz strane zemlje. 

Napomena: Nedostavljanje školske evidencije neće odgoditi registraciju i/ili upis.